RAM ve Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Merak Edilenler

RAM ve Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Merak Edilenler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Nedir?

Rehberlik ve araştırma merkezleri, il veya ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri

ile özel eğitim hizmetlerinin planlanması,sunulması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla faaliyet yürüten Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu kurumlarıdır.

RAM raporu nedir?

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde bulunan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan eğitsel değerlendirme sonucunda, destek eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen özel gereksinimli bireyler için düzenlenen bir rapordur.

RAM Raporunu neden almalıyım?

Bireylerin özel eğitim ihtiyacına yönelik ileride olası bir problem yaşamadan okul ve soyal hayatında kendisine bir yer edinebilmesi ve devletimizin özel gereksinimli çocuklar için sağladığı eğitim hakkını kazanması için bu rapor alınmalıdır.

RAM Raporu gelecekte çocuğumun karşısına çıkar mı?

RAM Raporları sadece eğitim sürecini ilgilendiren bir rapor olup, bireyin yetişkinlik döneminde kamu ve özel sektörde olumsuz etkileri olacağı iddiaları asılsız ve dayanaksızdır. Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerimizin, alınacak RAM raporunun çocuğun gelecek hayatında karşısına çıkacağı ve engelli etiketiyle yüz yüze kalacağı endişesi var. Ailelerin bu kaygılarını anlıyoruz. Ancak toplumda şehir efsanesi olarak dolaşan bu iddialara dayanarak en değerli varlıkları olan çocuklarını, devletin sunduğu bu eğitim hakkından mahrum bırakarak çocuklarını yetişkinlik döneminde toplumun eşit bir bireyi olarak hayatını sürdürme şansından da mahrum bırakmış oluyorlar. RAM Raporları çocuğun bir mesleğe kabulünde, işe girmesinde, askerlik yapmasında, sorunlarla karşılaşacağı gibi kaygı ve korkular kesinlikle yersiz ve gereksizdir. Tam aksine devletimiz tarafından çocukların özel gereksiniminden dolayı bir takım pozitif ayrıcalıklar sunuluyor. Kişinin gelecek hayatında hiçbir kurum ve kuruluş herhangi bir başvurusunu sadece RAM Raporu olduğu için reddedemez.

Hastaneden alınan sağlık raporları çocuğumun karşısına çıkar mı?

Hastaneden alınan süreli sağlık raporları, sadece süresi içerisinde geçerlidir. Süresi biten bir rapor kendiliğinden geçerliliğini yitiriyor. Geçerliliğini yitiren bir raporun kişinin karşısına çıkması hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Sağlık Bakanlığı 2019 yılında çocukların tıbbi tanımlanması ve değerlendirilmesine yönelik yeni bir yönetmelik yayınladı. Artık eski adıyla Engelli Sağlık Kurulu Raporu yerine çocuklar için Özel Gereksinim Raporu düzenlenmektedir. Yeni raporda herhangi bir yüzdelik oran belirtilmemekte, aile veya çocuk raporu okuduğunda herhangi bir incitici, ayrımcılığa ve önyargıya yol açabilecek terimler kullanılmamaktadır.

Alınan Sağlık Kurulu Raporları nasıl iptal edilebilir?

Çocuğumuz geçmiş dönemde mevcut bir tanısından dolayı bir sağlık kurulu raporu almış ve bu tanı eğitim ve diğer faktörlerin etkisiyle ortadan kalkmışsa, yeniden hastaneye başvurarak, özel gereksinimi olmadığına dair bir sağlık kurulu raporu aldığı zaman eski tanılı raporu da ortadan kalkmış olur.

Bize ulaşın !
Call Now Button