Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Destek Eğitim Programı

Kurumumuz Altındağ’da Özel Öğrenme Güçlüğü tanılı bireylere, “Kurumsal Yaklaşım Bireysel Çözüm” ilkesi ile destek eğitimi vermektedir. Altındağ Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü (Özgül Öğrenme Güçlüğü); Yazılı ya da sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek icin gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle, bireyin eğitim performansının ya da sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Altındağ Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğünün bir başka tanımı ise, bireyin zeka geriliği olmaksızın; okumada, yazmada, dikkat yoğunlaştırma ya da matematik işlemlerinde güçlük yaşaması sorunudur. Özel Öğrenme Güçlüğünün 3 temel alt alanı vardır. Bunlar, disleksi, diskakuli ve disgrafidir. Disleksi bunların içerisinde %80 görülme oranı ile en sık karşılaşılan türüdür.

Özel öğrenme güçlüğünün okumada ortaya çıkması durumuna Disleksi matematik işlemlerinde ortaya çıkması durumuna “Diskakuli” ve Yazmada ortaya çıkmasına da “Disgrafi” denir. Altındağ Özel Öğrenme Güçlüğü

Bu program ile öğrenme güçlüğü olan bireylerin; Altındağ Özel Öğrenme Güçlüğü

-Algı ve bellek becerilerinin geliştirilmesi
-Motor planlama becerilerinin geliştirilmesi
-Dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi
-Kendini düzenleme stratejilerinin kazandırılması
-Sosyal uyum becerilerinin kazandırılması
-Erken okuryazarlık, erken matematik, matematik, ilk okuma yazma, akıcı ve doğru okuma, okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama ve dil bilgisi alanlarında akademik becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğünün genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığına inanılmaktadır. Beynin dil işleme bölümündeki farklılıklar Özel Öğrenme Güçlüğüne sebep olmaktadır. Aynı zamanda doğumdan sonra beyin hasarı, felç vb. nedenlerle de olabilmektedir. Bu tarz vakalar “edinilmiş disleksi” olarak adlandırılır.

Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan bireyler aynı seviyede zorlukla mı karşılaşır sorusu akla gelmektedir. Bu kapsamda, bireyler farklı seviyelerde etkilenebilmektedir. Bazı bireyler yoğun öğrenme güçlüğü zorlukları yaşarken, diğerleri daha az belirti gösterebilmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan bireylerin merek ettiği bir diğer hususta tedavisinin olup olmadığıdır. Cerrahi veya farmakolojik bir tedavisi yoktur. TEK BİR TEDAVİSİ VARDIR: EĞİTİM. Söz konusu eğitim kişiye özel, birebir ve sürekli olmalıdır. Eğitim ile Özel Öğrenme Güçlüğü sona ermez ancak etkileri ve belirtileri kontrol altına alınarak bireyin normal bir hayat sürmesi sağlanır.

Bize ulaşın !
Call Now Button