Bedensel Engelli Bireyler (Fizyoterapi) Destek Eğitim Programı

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı (Fizik-Tedavi)

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engelli; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel engel denir.

Kurumumuzda MEB onaylı Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu program ile engelli bireyler fiziksel ihtiyaçlarına göre desteklenmektedir. Bu süreçte kaba motor ve ince motor kas gelişimlerine yönelik, disiplinlerarası iş birliği ile en kaliteli eğitimi vermek amaçlanmıştır.

Bedensel engelli bireylerin genel özelliklerinin çok geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermesi, yaşam kalitelerinin arttırılması ve belli bir düzeyde tutulması gereğinden hareketle Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programına duyulan ihtiyacın önemi ortaya çıkmaktadır. Bedensel engelli bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini artırmak, belirli bir düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için eğitimin desenlenmesi gerekmektedir.

Kurumumuzda aşağıdaki konulara yönelik fizik tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

 • Fizyoterapi de su iç uygulamalar,
 • Geriatri Tedavi Yaklaşımları,
 • Uzay terapisi motor becerileri ve gelişim egzersizleri,
 • Manuel lenfatik drenaj kompleks boşaltıcı fizyoterapi,
 • Hijama-hirudotheraphy-cupping massage.
 • Omurilik kapanmama defektleri,
 • Serebral Palsi’nin tüm tipleri
 • Mental motor retardasyon,
 • Doğuştan kas hastalıkları,
 • Omurilik felci,
 • Kuru iğneleme,
Bize ulaşın !
Call Now Button